SK CZ

reklamačný list

Reklamačný list

Reklamačný list

 

 

Dátum:                                                                     Dátum prijatia reklamácie:

                                                                                  Reklamáciu prijal:

adresa odberateľa:   názov firmy:        ..........................................................................................

                                    adresa:                 ..........................................................................................

                                    telefón:                ..........................................................................................

                                    kontaktná osoba: ..........................................................................................

 

adresa dodávateľa:                                                                            adresa prevádzky:

                                                                                              

 

 

názov tovaru:          ...............................................................

výrobné číslo:          ...............................................................

zakúpený dňa:        ...............................................................

číslo faktúry:           ...............................................................

 

popis chyby:            ..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

chyba sa prejavuje:              trvalo              po určitej dobe                       náhodne

 

návrh na vybavenie reklamácie:         ...................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

V prípade vrátenia peňazí poslať peniaze na číslo účtu: ................................................../............

 

reklamačný list vyhotovil:                                       pečiatka a podpis:

 

 

spôsob vybavenia reklamácie: .............................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

dátum vybavenia reklamácie: .................   vybavenú reklamáciu prevzal: ...................................

 

Tovar zašlite na adresu prevádzky: TM-mix, s.r.o., TechTube, Moyzesova 14, 058 01 Poprad

Uplatnenie reklamácií

Reklamačné konanie môže byť započaté až po vyplnení tohoto formulára. Tovar zasielajte mechanicky, resp. elektricky nepoškodený na adresu prevádzky – nie na dobierku! K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry a záručného listu. K reklamácii je potrebné uviesť presný popis chýb a nedostatkov.

Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez reklamačného listu, alebo s nevyplneným reklamačným listom bude vrátený späť na náklady zákazníka.

 

Nehodiace sa prečiarknite

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info